Gårdatunneln Göteborg, där börjar Sveriges längsta kontaktledningssektioner som är ombyggda av Rallarmålarna.
Längderna på kontaktledningssektionerna är cirka 2150 m.
Utliggare i tunneln. Samtidigt med kontaktledningsarbetet utfördes ny tunnelbelysning (saknas bild på detta).
En mörk tunnel före ombyggnaden.
Kontaktledningsbrygga.