Rallarmålarna är ett företag som startades januari 2003. Det bildades när Banverket Industridivisionen beslutade att upphöra med målning i egen regi och Rallarmålarna förvärvade "produkten målning" med tillhörande utrustning.

Vi kommer att driva och utföra arbetena med samma inriktning och på samma sätt som vi tidigare har gjort åt Banverket Industridivisionen.

Ägare av företaget är Bo Bergqvist, Mats Göransson och Håkan Styrbjörn. Vi har i dagsläget 21 anställda som arbetar med målning som huvudprodukt, men även en hel del andra arbeten på Banverkets anläggningar, som t.ex. kontaktledning, hjälpkraftledning, AT-system, stolpmontage, markarbeten och kabelförlängning m.m.

Den kompetens som finns bland de anställda är t.ex. behörig elinstallatör "allmän behörighet", Kopplingsledare, elarbetsansvarig högspänning, elbevakare, huvudtillsyningsman, tillsyningsman, vagnuttagare, repetitionsutbildare (lärare), auktoriserade rostskyddsmålare m.m.