målning av järnvägsstolpe

Rallarmålarna är ett företag som arbetar med rostskyddsmålning och elarbeten på järnvägsanläggningar i Norden.